Gammastrålande blazarer

Kvasarer upptäcktes på 1960-talet och det kunde senare visas att den intensiva strålningen från dessa objekt härrör från enormt massiva svarta hål i centrum på galaxer. Stora mängder energi frigörs när materia faller in mot det svarta hålet och i en del fall, fungerar ett roterande magnetfält som en gigantisk accelerator som genererar en partikelstråle (“jet”) vars hastighet närmar sig ljushastigheten. Jetstrålen emitterar strålning över hela det elektromagnetiska spektret, från radio till gamma-området. Olika strålningsprocesser dominerar i olika områden så genom att studera spektralvariationer på olika tidsskalor är det möjligt att dra slutsatser om hur strålningen genereras. En huvudmålsättning med projektet är att klarlägga jetstrålen struktur och att förstå vilka fysikaliska processer som ger upphov till de kraftiga variationerna i strålningsemissionen. För detta används i första hand observationsdata från gamma-teleskopet LAT ombord på Fermi-satelliten.  

Diarienummer
167/17
Projektledare
Stefan Larson
Lärosäte
Högskolan Dalarna
2018
593 kkr
2019
593 kkr
2020
609 kkr
Total
1 795 kkr