Microgravity effects on partial phase separation - a path for enhancedunderstanding of structure formation in thin films for organic optoelectronics

I organiska solceller tillverkas det aktiva lagret från en lösning av en polymer och ytterligare en komponent, ofta ett fullerenderivat. Polymerens roll är att växelverka med solljuset och donera en elektron till den andra komponenten, som benämns acceptor. Det har visat sig att det aktiva lagrets struktur, morfologi, har en avgörande betydelse för solcellens prestande. I det här projektet vill vi undersöka vilka faktorer som påverkar morfologin och behöver då kunna särskilja de interaktioner som sker mellan molekylerna i lösningen och andra interaktioner som sker när lösningen torkar. För detta ändamål är en gångbar väg att jämföra filmer tillverkade vid normal gravitation med filmer som tillverkats under mikrogravitation. I projektet är även inkluderat att försöka hitta mindre miljö- och hälsostörande lösningsmedel än de som används på forskningslaboratorier, för att i framtiden kunna tillverka billiga och flexibla solceller i industriell skala.

Diariennumer
185/17
Projektledare
Jan van Stam
Lärosäte
Karlstad universitet
Kön
Man
2018
1 275 kkr
2019
1 315 kkr
Total
2 590 kkr