Galaxutveckling sedd från rymden

När galaxer utvecklas och förändras så är det bildandet av nya stjärnor som i mångt och mycket reglerar hur detta sker. Genom att transformera gas i galaxerna till stjärnor så har denna process en extremt viktig roll i hur energi och materia förflyttas inuti galaxerna.

Hubbleteleskopet har revolutionerat vad vi vet om stjärnbildning och galaxutveckling, men med nästa generations rymdteleskop (JWST) kommer gränserna flyttas än längre ut. I det här forskningsprojektet siktar vi på att kombinera observationer från båda teleskopen för att få en sammanhängande bild av hur galaxer utvecklas. Projektet består av två moduler. Den första fokuserar på studier av Ly alfa-strålning från närliggande galaxer, den andra på utvecklandet av nya verktyg för att kunna analysera observationer från JWST. Existerande resultat från Lyman Alpha Reference sample (LARS) som innehåller 50 galaxer, kommer att utvecklas och utökas till fler galaxer. Garanterad tid med JWST kommer göra det möjligt att se individuella stjärnor i närliggande galaxer och göra det möjligt att studera hur stjärnor bildats i detalj i dem.

Diarenummer
160/17
Projektledare
Göran Östlin
Lärosäte
Stockholms universitet
2018
1 218 kkr
2019
1 265 kkr
Total
2 483 kkr