Observationer av det tidiga universum med SPIDER, Simons Observatory och nya instrument

Den kosmiska bakgrundsstrålningen är det äldsta ljuset i universum, det har rest från en tid när universum var tätt och varmt, ungefär 380.000 år efter big bang. ​Sedan ljuset började sin resa har universums temperatur sjunkit och nu är ljuset svagt och även osynligt för traditionella teleskop. Genom att bygga särskilda radioteleskop som gör det möjligt att studera ljusets statistiska egenskaper har vi lärt oss mer om universums sammansättning och historia.

Denna ansökan beskriver analyser och experiment som skall karakterisera det tidiga universums egenskaper genom att studera polarisering av bakgrundsstrålningen. Ansökan beskriver också̊ utveckling av teknik som vi hoppas kunna använda i rymd- och ballongexperiment i framtiden. Forskningsarbetet som är förslagit här kommer att förstärka det svenska engagemanget inom forskningsområdet kosmisk bakgrundsstrålning, både inom data analys och instrumentation.

 

Diarienummer
139/17
Projektledare
Jon Gudmundsson
Lärosäte
Stockholms universitet
Typ av bidrag
Career position, 4 years
2018
1 425 kkr
2019
1 257 kkr
2020
1 289 kkr
2021
1 271 kkr
Total
5 242 kkr