Mätningar av det elektriska fältet i plasmaomgivningen av komet 67P/Churyumov-Gerasimenko med Rosetta

Den som sett en komet med en lång svans på natthimlen kan knappast undvika att fascineras av dessa små himlakroppar. Kometer skapades tidigt under solsystemets formation, och har sedan dess hållit till i dess yttre delar. Då och då ändras deras bana så att de kommer nära solen, som kommer att smälta en del av isen som finns i kometens kärna så att vattenånga och andra gaser avges. Denna gas bildar en atmosfär (’koma’) runt kometen. När kometen kommer nära solen deformeras koman och dras ut till en lång svans. Delar av atmosfären joniseras också av solstrålningen och bildar en elektriskt ledande jonosfär, som i jordens övre atmosfär. I kometens jonosfär kan det skapas olika typer av plasmavågor. Genom att mäta det elektriska fältet med rymdsonden Rosetta kan vi studera dessa plasmavågor i närheten av kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko. I det här projektet vill vi undersöka vilka typer av plasmavågor som finns i 67Ps jonosfär, hur vanliga de är, och hur de påverkar kometens plasmamiljö. Det kommer dels att ge oss en förståelse för hur miljön runt en komet formas, och ger oss också möjlighet att studera hur plasmavågor allmänt fungerar i en annorlunda miljö (en atmosfär med väldigt svag gravitation).

Diarienummer
91/17
Projektledare
Tomas Karlsson
Lärosäte:
Kungliga Tekniska Högskolan
2018
561 kkr
2019
341
2020
255 kkr
Total
1 157 kkr