Vulkaniska aerosolers effect på cirrusmoln och klimatet

Kraftiga vulkanutbrott slungar då och då upp stora mängder svaveldioxid i stratosfären. Svaveldioxiden omvandlas till aerosolpartiklar som kan stanna i stratosfären i månader upp till några år. Partiklarna reflekterar strålning från solen och har en avkylande effekt på jordens klimat. När de vulkaniska partiklarna kommer ner i den lägre delen av atmosfären kan de påverka höga moln (cirrus) närmast gränsen till stratosfären. Det råder i nuläget stora osäkerheter kring om cirrusmoln påverkas av vulkaniska aerosoler. Detta är viktigt att undersöka eftersom en grundläggande förståelse av de naturliga krafternas klimatpåverkan behövs för att kunna göra bättre uppskattningar av människans påverkan på klimatet. En annan motivation till projektet är att det finns förslag på att möta klimathotet genom att aktivt manipulera klimatet med svavellutsläpp i stratosfären, för att efterlikna vulkanutbrott.

Målet med det här projektet är att undersöka hur cirrusmolnen påverkas av vulkaniska aerosolpartiklar. Vi kommer använda satellitobservationer av cirrusmoln från 2006 och framåt. Detta kommer att kombineras med ett unikt satellitdataset över mängden aerosolpartiklar i lägsta stratosfären för att undersöka om de samvarierar. Vi kommer även att använda en global klimatmodell för att undersöka om modellen kan reproducera resultaten från satellit studien.

Diarienummer
104/17
Projektledare
Moa Sporre
Lärosäte:
Lunds universitet
Typ av bidrag
Career position, 2 years
2018
946 kkr
2019
1 020 kkr
Total
1 984 kkr