Den infraröda vyn av supernovor från James Webb Space Telescope

James Webb Space Telescope (JWST), en NASA/ESA/CSA joint venture planerad för uppskjutning 2018, kommer revolutionera vår syn på Universum i infrarött. Ett av de viktigaste forskningsområdena kommer vara studiet av supernovor mellan 1-27 mikrometer, vilket kommer öppna upp ett viktigt fönster för att studera dessa ämnesfabriker i en fas då diagnostik på nukleosyntesen kan ställas. Det föreslagna forskningsprojektet handlar om utvecklandet av modeller som behövs för att förstå supernovors infraröda emission, och kombinera dessa med ledarskap av JWST observationer. Programmet bygger på många års erfarenhet med supernova spektralmodellering, och kommer ta de nödvändiga stegen att implementera behandling av molekyler och stoft som styr den mid-infraröda emissionen, och tillhandahålla de verktyg som behövs för att förstå supernovans kemi samt dess konsekvenser för den atomära emissionen. Forskningen länkar till ett långsiktigt program dedikerat till att förstå ämnenas ursprung.

Diarienummer
95/17
Projektledare
Anders Jerkstrand
Lärosäte
Stockholms universitet
2018
1 096 kkr
2019
1 095 kkr
Total
2 191 kkr