Hur universum återjoniserades - studier av de första galaxerna med James Webb Space Telescope

Efter Big Bang svalnade Universum succesivt av, tills rymdens vätgas efter några hundra tusen år övergick från joniserad till neutral form. I dagens Universum är däremot gasen i det intergalaktiska mediet kraftigt joniserad, så vid någon tidpunkt måste rymden ha fyllts av energirik strålning och genomgått en kosmisk återjoniseringsfas. Man vet redan att detta skedde under den årmiljarden efter Big Bang, men var de joniserande fotonerna egentligen kom ifrån är fortfarande oklart. En vanlig förklaring är att strålningen utsändes av heta stjärnor i de första galaxerna, men detta kräver att joniserande fotoner kan ta sig förbi stoftet och den neutrala gasen i galaxernas inre och nå det intergalaktiska mediet. Bland nutida galaxer är sådant läckage av joniserande strålning extremt sällsynt, och möjligheter att studera läckaget från galaxer under den faktiska återjoniseringseran har hittills saknats. Uppskjutningen av James Webb Space Telescope (JWST) under 2018 kommer dock att radikalt att ändra förutsättningarna för sådana mätningar. Vår grupp leder arbetet med att utveckla metoder för att tolka JWSTs observationer inom detta fält, och kommer inom ramen för projektet att göra de första mätningarna av läckage av joniserande strålning från galaxer under den första årmiljarden efter Big Bang. 

Diarienummer
168/17
Projektledare
Erik Zackrisson
Lärosäte
Uppsala universitet
Tilldelade bidrag
PhD position
2018
688 kkr
2019
705 kkr
2020
759 kkr
2021
807 kkr
Total
2 959 kkr