Jordens magnetsvans: En stilla flod eller en vild fors? - Observationer och datorsimuleringar av virvelflöden

En älv kan både forsa fram och flyta stilla. Plasmat (gas av laddade partiklar) i jordens magnetosfär (magnetfältsbubblan runt jorden) borde kunna bete sig på ett liknande sätt.

På magnetosfärens nattsida finns magnetsvansen. Man har länge trott att plasmat flyter lugnt här. På senare tid har man dock upptäckt att höghastighetsflöden (>400 km/s) kan åstadkomma störningar. Tack vare dagens avancerade datorsimuleringar har man dessutom börjat ana att virvelflöden borde kunna uppstå. Frågan är hur väl simuleringarna stämmer med verkligheten. Svansflödena kopplar starkt till vad som händer närmare jorden. Ett exempel är de magnetosfäriska stormarna då energi, materia och krafter överförs till jonosfären, där störningar uppstår som kan skada bla. vår teknologi.

I projektet ska vi ska studera svansens virvelflöden och hur de påverkar jonosfären. Vi kommer använda data från flertalet satelliter. Alla som har försökt tolka liknande data vet dock hur svårt det kan vara när man bara har fåtalet mätpunkter i en stor rymd. Vi kommer därför använda datormodeller för att försäkra oss om att satellitdatat tolkas rätt. Vi kommer kvantifiera flödena i 3D och studera hur de varierar. Vi kommer också undersöka hur flödena påverkar transporten av massa och energi i svansen, och hur detta påverkar processerna i jonosfären.

Diarienummer
81/17
Projektledare
Maria Hamrin
Lärosäte
Uppsala universitet
2018
783 kkr
2019
1 470 kkr
2020
700 kkr
Total
2 908 kkr