Elva beviljade projekt 2009

Användardelen inom Rymdstyrelsens nationella Fjärranalysprogram tillkom år 2000 och hade för syfte att stödja användare och utvecklare inom fjärranalys.

Projektnamn

Vegetation mapping using satellite data

Dnr
203/09
Lärosäte
Sveriges lantbruksuniversitet
Totalt beviljat bidrag
655 000 kr
Projektnamn

Classification of shallow sea beds - a pilot study east of Gräsö

Dnr
204/08
Företag
Vattenfall Power Consultant AB
Totalt beviljat bidrag
260 000 kr
Projektnamn

GASLINK: Linking the GMES Pilot Atmospheric core Service (GAS) with the Stockholm Air Quality Service

Dnr
193/08
Institution
SMHI
Totalt beviljat bidrag
550 000 kr
Projektnamn

Detektering av röjningsbehov med hjälp av tidsserier från satellitdata

dnr
203/08
Lärosäte
Sveriges lantbruksuniversitet
Totalt beviljat bidrag
655 000 kr
Projektnamn

Remote sensing for monitoring coastal processes

Dnr
191/08
Institution
Statens Geotekniska Institut
Totalt beviljat bidrag
400 000 kr
Projektnamn

Övervakning av marina Natura 2000 habitat med hjälp av data från Saccess

Dnr
201/08
Företag
Metria Miljöanalys
Totalt beviljat bidrag
320 000 kr
Projektnamn

Call for idea: Automatic generation of digitalsurface models and orthophotos from very high resolution satellite scenes

Dnr
199/08
Företag
Metria Miljöanalys
Totalt beviljat bidrag
525 000 kr
Projektnamn

Planering av skogsgödsling med hjälp av satellitdata

Dnr
198/09
Företag
198/09
Totalt beviljat bidrag
250 000 kr
Projektnamn

Adaptiv avgränsning av skog för att möta nationella och internationella definitioner

Dnr
197/08
Företag
Metria Miljöanalys
Totalt beviljat bidrag
400 000 kr
Projektnamn

Remote Sense Data for Dispersion modelling

Dnr
202/08
Myndighet/ Företag
FOI, Metria Miljöanalys
Totalt beviljat bidrag
400 000 kr
Projektnamn

Forest certification monitoring

Dnr
196/08
Företag
Metria Miljöanalys
Totalt beviljat bidrag
280 000 kr