Beviljade projekt 2022-3

Programmet har till syfte att stimulera innovativ teknikutveckling inom rymdinfrastruktur, samt rymdtekniska tillämpningar, exempelvis tjänster utifrån exploatering av rymddata för samhälleliga ändamål. Programmet vänder sig till företag. En del av syftet är att stödja och bidra till tillträdet till rymden och/eller verksamheten i rymden, det inkluderar även generell teknikutveckling för framtida rymdforskningsprojekt.

Projektnamn

Ångspårsnyttolast för sondraketer

Dnr
2022-00285
Företag
Swedish Space Corporation, SSC
Totalt beviljat bidrag
1 417 000 kr
Projektnamn

ECAPS 1 N HPGP Thruster 2.0

Dnr
2022-00286
Företag
ECAPS
Totalt beviljat bidrag
2 625 000 kr
Företag
ECAPS
Projektnamn

Skördeprognos för ökad precision och hållbarhet med radardata

Dnr
2022–00282
Företag
Hushållningssällskapet Skåne
Totalt beviljat bidrag
3 634 000 kr