ECAPS 1 N HPGP Thruster 2.0

ECAPS utvecklar, producerar, testar och levererar världens främsta raketmotorer baserade på det icke-toxiska svenska raketmotorbränslet LMP-103S till satelliter världen över. ECAPS raketmotorer och bränsle har flugit i omloppsbana runt jorden sedan 2010 och idag flyger mer än 100 motorer som har utvecklats och byggts i Sverige. För att möta en ökande efterfrågan, samt öppna upp nya marknader, har ECAPS pårbörjat ett utvecklingsarbete med målet att förenkla motorns tillverkningsprocess Detta innebär i sin tur ettminskat antal delar och tillverkningssteg. Designen tas fram utifrån de senaste framstegen inom additiv tillverkning (3D-printing), vilka möjliggör strukturer som tidigare inte varit tillverkningsbara. Utifrån denna utveckling bedöms ECAPS teknologi fortsatt kunna vara det främsta alternativet till konventionell raketmotorteknologi, som ofta baseras på det farliga och cancerogena bränslet Hydrazin, och i förlängningen bidra till en mer hållbar rymdinfrastruktur med inslag av grön teknologi.

Dnr
2022-00286
Företag
ECAPS
Totalt beviljat bidrag
2 625 000 kr
Företag
ECAPS