Ångspårsnyttolast för sondraketer

Projektets målsättning är att ta fram ett svenskt system för att skapa så kallade ångspår i sondraketers flygbana. Dessa ångspår studeras med optiska instrument ifrån marken och ger viktig information om de strukturer och vindprofiler som finns och verkar i övre atmosfären. Det är viktig för att förstå vissa samband mellan processer som sker i vår atmosfär och studier i hur kopplingar mellan den övre och nedre delen av atmosfären ser ut.

Denna typ av experimentutrustning har använts sedan man började med sondraketverksamhet i Sverige på 60-talet. De har både flugit som huvudexperiment men även delexperiment för att ge mätdata på bakgrundsförutsättningarna för andra mätningar. Utvecklingen av de optiska instrument, sensorer och system som avbildar och analyserar dessa ångspår och producerar vetenskapliga data med hjälp av dessa, har accelererat och ger nu nya möjligheter att avsevärt förbättra och förfina kartläggningen av vindprofilerna i övre atmosfären. Detta samtidigt som det finns ett allt större intresse i att vidare utforska hur vindarna i övre atmosfären kan påverkar det som sker i undre atmosfären så att man kan använda även den informationen i modeller för att simulera och förstå klimatförändringar.
Med åren har dock kunskapen om systemen som genererar ångspåren successivt försvunnit och detta projekt riktar sig till att återetablera denna kunskap så att forskning med ångspår kan fortsättas att erbjudas till forskningsvärlden både i Sverige och internationellt.

Dnr
2022-00285
Företag
Swedish Space Corporation, SSC
Totalt beviljat bidrag
1 417 000 kr