Beviljade projekt 2021

Programmet för Industriell Rymdforskning, PIRF, syftar till att föra samman företag med akademi i forskningsnära teknik och tjänsteutvecklingsprojekt. PIRF är således ett program som vänder sig till företag (industri) samt akademi (universitet, högskolor och forskningsinstitut).

Projektnamn

EUMMSS: Efficient Uncore Mechanisms for Multicore Space Systems

Dnr
2021-237
Företag
Cobham Gaisler AB
Akademipartner
Chalmers tekniska högskola
Beviljat bidrag
3 999 784 kr
Projektnamn

ESTEEM: Kostnadseffektiv hybridantenn för bredband över LEO satellit

Dnr
2021-236
Företag
Satcube AB
Akademipartner
Chalmers tekniska högskola och Uppsala universitet
Beviljat bidrag
4 000 000 kr
Projektnamn

MERiT 3: MEthane in Rocket nozzle cooling channels - conjugate heat Transfer measurements

Dnr
2021-234
Företag
GKN Aerospace Sweden AB
Akademipartner
Kungliga tekniska högskolan
Beviljat bidrag
3 130 957 kr