ESTEEM: Kostnadseffektiv hybridantenn för bredband över LEO satellit

Projektets mål är att utveckla en kostnadseffektiv antenn till en Low Earth Orbit (LEO) satellitterminal. I dag lever 3,8 miljarder människor i områden som saknar markburen bredbandsinfrastruktur, men kommersiellt tillgängliga satellitterminaler är för dyra för att vara ett ekonomiskt alternativ för massmarknaden. En utmaning med LEO satelliter är att de är i ständig rörelse, vilket innebär att antennen måste kunna styra strålriktningen. Detta realiseras i dagsläget med antingen elektrisk fasstyrning eller med mekanisk styrning. Det förstnämnda har fördelen att antennen är stationär och kompakt, men nackdelen är att fasstyrning är väldigt dyrt. En mekanisk lösning är betydligt billigare men med nackdelen att de blir stora och klumpiga vilket innebär att motorerna utsätts för stora påfrestningar, som i sin tur minskar livslängden. Projektet ämnar därför utveckla en hybridantenn som roterar mekaniskt runt en vertikal axel och korrigerar elevationen med fasstyrning. Detta minskar kostnaden för halvledare kvadratiskt, minskar den mekaniska belastningen dramatiskt och bibehåller en minimal volym.

Dnr
2021-236
Företag
Satcube AB
Akademipartner
Chalmers tekniska högskola och Uppsala universitet
Total projektbudget
8 000 000 kr
Beviljat bidrag
4 000 000 kr