MERiT 3: MEthane in Rocket nozzle cooling channels - conjugate heat Transfer measurements

Rymdens användbarhet är odiskutabel idag. Livet på jorden skulle vara mycket besvärligare, ojämlikt och farligare utan alla de hundratals satelliter som befinner sig högt där uppe. Det är fortfarande dyrt att skicka upp satelliter, men både den direkta ekonomiska nyttan och samhällsnyttan är mycket stor. Genom en övergång från dagens dyra raketmotorsystem som drivs av flytande väte till system som använder metan kan samhällsnyttan ökas då kostnaderna för att skicka upp satelliter minskar och rymden därmed blir mer tillgänglig. Sedan 2017 har en unik värmeöverföringsrigg och kompetens inom området byggts upp på KTH och GKN gällande komponentprov under realistiska förhållanden för raketmotormunstycken för metan som bränsle. För att öka designfrihetsgraden, minska kostnader och samtidigt öka effektiviteten kommer komponenter från additiv tillverkning att utprovas i riggen. Projektet medger att en unik kompetens inom Europa byggs upp i Sverige och skapar förutsättningar för svensk innovations- och konkurrenskraft inför kommande raketmotorprojekt.

Dnr
2021-234
Företag
GKN Aerospace Sweden AB
Akademipartner
Kungliga tekniska högskolan
Total projektbudget
6 261 914 kr
Beviljat bidrag
3 130 957 kr