Fem beviljade projekt 2005

Projektnamn

Parallel - Scalable parallel image geoprocessing techniques for high-throughput/high-speed product generation

Dnr
170/05
Företag
NordNav Technologies AB
Totalt beviljat bidrag
2 000 000 kr
Projektnamn

Hårdvaruaccelererad processorplattform för mottagare till Galileosat

Dnr
162/05
Företag
Gaisler Research AB
Totalt beviljat bidrag
1 500 000 kr
Projektnamn

Tvåfrekvens Galileo/GPS programvarumottagare

Dnr
170/05
Företag
NordNav Technologies AB
Totalt beviljat bidrag
2 000 000 kr
Projektnamn

THz-mottagare för jordobservation

Dnr
164/05
Företag
Omnisys Instruments AB
Totalt beviljat bidrag
1 790 000 kr
Projektnamn

Satellite communication on the move demonstrator

Dnr
223/05
Företag
SWE-DISH Satellite Systems AB
Totalt beviljat bidrag
2 000 000 kr