Tvåfrekvens Galileo/GPS programvarumottagare

NordNav säljer idag en forsknings och utvecklingsproduk världen över som är baserad på den öppna L1 frekvensen av GPS. I framtiden kommer det att finnas många andra satellitnavigerings signaler för civila användare på andra band. Det första av dessa kommer att finnas inom det amerikanska GPS och kallas L2c. Det är en gratis signal precis som den L1 signal, som i folkmun kallas GPS signalen, men ligger på ett lite annorlunda frekvens.

Att andvända sig av dubbla frekvenser för positionering och navigering gör att man kan utesluta det brus som uppstår på grund av signalens resa genom ionosfären och troposfären vilket idag är några av de största felkällorna med satellitenavigering. Redan idag finns det en militär signal på L2 bandet där L2c kommer att ligga och med en del signalbehandlingstrick kan man använda denna signalen för att få upp noggranheten väldigt mycket. Med den civila L2c behöver man inte göra dessa trick utan man kan enkelt och billigt ta fram produkter som har en bra noggranhet (<1,5 m).

Tvåfrekvensmottagare används idag inom framförallt infrastruktur projekt, jordbruk, skogsskötsel osv där en hög noggranhet på meter nivå är viktigt, men mottagarna är generellt sett ganska komplicerade och dyra. Marknaden har trotts detta växt ungefär lika snabbt som övriga GPS industrin dvs med minst 20 % per år under en lång tid.

NordNavs utvecklingsprojekt inom RyT2 går ut på att dels ta fram den nya basteknik som behövs för att utöka NordNavs nuvarande FoU produkt till att även inkludera två frekvenser. Med detta tillskott kan NordNav möta den efterfrågan som funnits, framförallt från USA, inom nuvarande produkter men som ett del i projektet skall även NordNav studera andra applikation där denna teknik kan vara av intresse.

Ett exempel på ett sådant applikations område är högpresterande tvåfrekvensmottagare som har en noggrannhet på bättre än 1 m. NordNav skulle, efter teknikutvecklingen, kunna implementera en optimerad lösning på en lågkostnads PC plattform med jämförbar prestanda som andra produkter inom marknadssegmentet. Fördelarna med en sådan teknik är de samma som för övriga NordNav produkter: Lägre utvecklings och produktions kostnader samt oslagbar flexibilitet genom uppgraderbarhet och anpassningsbarhet. Detta exempel skulle öppna upp en möjlighet för kunder som haft behov, men inte resurser att köpa tvåfrekvensmottagare tidigare kan börja använda denna typ av produkter. En produkt som denna skulle även vara mycket användbar för svensk industri där behovet av kvalitativ sattelitnavigering konstant ökar.

Dnr
170/05
Företag
NordNav Technologies AB
2005
1 500 000 kr
2006
500 000 kr
Totalt beviljat bidrag
2 000 000 kr