Satellite communication on the move demonstrator

Ingen populärvetenskaplig beskrivning tillgänglig.

Dnr
223/05
Företag
SWE-DISH Satellite Systems AB
2005
1 500 000 kr
2006
500 000 kr
Totalt beviljat bidrag
2 000 000 kr