THz-mottagare för jordobservation

Om vi ser på nästa generation av Eumetsat satelliter planeras både ett antal (6-8) LEO satelliter men även minst en GEO satellit med mikrovågs och THz radiometrar. Dessa räknas som helt nödvändiga för de framtida dagliga väderprognoserna men de ger också möjligheten för omfattande klimatforskning. Genom Omnisys deltagande i ett antal ESA studier har det framkommit att detta är ett mycket viktigt område där idag Europa är helt beroende komponenter och delsystem från USA, mer specifikt när det gäller THz heterodyn mottagare.

Omnisys har genom deltagandet i ett antal ESA studier fått en mycket bra bild av de behov som finns och hur en THz mottagare skall se ut från instrument och systemperspektiv. De mottagare som finns idag är dåligt anpassade för instrumentet som helhet och det finns flera aspekter som bör optimeras och åtgärdas. Omnisys har konkreta förslag och idéer på dessa förbättringar. Målsättningen för detta projekt är demonstrera THz mixers optimerad för systemintegration och flexibilitet.

Detta projekt lovar att reducera kostnaden för att implementera THz mottagare för atmosfärsforskning och monitorering enligt GMES programmet och att göra Europa mindre beroende av USA.

Genomförandet är planerat att ske i 3-4, delvis överlappande steg. Den går ut på att konstruera relativt enkla blandare (mixers) först på 110 GHz. Detta lyfts sedan över till en högre frekvens, 330 GHz, där det direkt finns avsättning till olika projekt. Prototyper av mer avancerade mottagare baseras sedan på dessa konstruktioner.

Dnr
164/05
Företag
Omnisys Instruments AB
2005
1 342 500 kr
2006
447 500 kr
Totalt beviljat bidrag
1 790 000 kr