Hårdvaruaccelererad processorplattform för mottagare till Galileosat

Navigering med hjälp av satellitsystem används i flygplan, bilar, tåg och båtar och har på kort tid blivit en stor marknad. Satellitnavigering kommer att få en ännu bredare användning i framtiden när systemen utvecklas och blir mer tekniskt förfinade.

Inom ramen för RYT 2004 har en generisk processorplattform för Galileosat tagits fram. Denna plattform är speciellt lämpad för bil och flygplanstillämpningar. Under utvecklingen av denna plattform har kontakter knutits med ett antal samarbetspartners och kunder inom navigationsområdet. Företag verksamma inom konsumentelektronik har också visat stort intresse. För att tillfredställa de krav som ställs av konsumentmarknaden kommer processorplattformen nu att vidare utvecklas inom följande områden:

- Kodkomprimering, vilket ger minskning av effektförbrukning och ökning av
processorprestanda
- FFT co-processor, viket ger acceleration av signalberäkning
- Utökning av gränssnitt för konsumentprodukter och fordon

Denna utveckling kommer att ge egenskaper som låg strömförbrukning och vikt. Plattformen öppnar också vägen för att en större del av positionsberäkningen görs i mjukvara. Detta sammantaget gör att en mer flexibel och billigare mottagare kommer att kunna erbjudas marknaden.

Dnr
162/05
Företag
Gaisler Research AB
2005
1 125 000 kr
2006
375 000 kr
Totalt beviljat bidrag
1 500 000 kr