Bloggen - Jordobservation

Copernicus 25 år

Idag firar vi att EU:s jordobservationsprogram Copernicus fyller 25 år.
Copernicus 25 poster
EU
Ämnen:
´
Publicerad
2023-06-08
Dela artikel:

Den 8 juni 2023 ställer det svenska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen i samarbete med den europeiska rymdorganisationen ESA samt Rymdstyrelsen till ett firande för Copernicus, EU:s flaggskepp för jordobservation.

Idén till Copernicus kom till 1998 med undertecknandet av Baveno-manifestet, som ett program för miljöövervakning. Sedan dess har Copernicus överträffat förväntningarna och blivit ett av de mest ambitiösa och framgångsrika jordobservationsprogrammen i världen.

Programmet har idag sju satelliter i omloppsbana och flera instrument på marken som tillsammans levererar flera terabyte av fria och öppna data dagligen till hundratusentals användare.

Det finns en mängd olika tillämpningsområden av satellitdata. Svenska myndigheter inom Myndighetssamverkan Copernicus använder data för att bland annat styra isbrytare, jaga granbarkborrar, mäta rörelser i marken, övervaka den svenska marina miljön och få en överblick när katastrofer som skogsbränder eller översvämningar inträffar. I dessa fem filmer visar Trafikverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, SMHI, Havs och vattenmyndigheten, Skogsstyrelsen och Sjöfartsverket hur de använder sig av data från rymden i sitt arbete: