Örnnebulosan
NASA, ESA, CSA, STScI, J. DePasquale (STScI), A. Pagan (STScI)

Jordobservation stöder FN:s senaste klimatrapport

I sin senaste och mest talande rapport hittills presenterar FN:s klimatpanel, IPCC, en utförlig sammanställning av de pågående klimatförändringarna. Rapporten varnar för att planeten redan har värmts upp med 1,1 °C sedan innan industrialiseringen, vilket bland annat lett till att extrema väderhändelser blir vanligare och intensivare. Rapporten stödjer sig mer än tidigare versioner på jordobservationsdata från klimatsatelliter.
Space for a green future infografik
ESA
Publicerad
2023-03-21
Dela artikel:

FN:s klimatpanel har presenterat den sista delen av den sjätte utvärderingsrapporten kring klimatförändringarna. I den slår de fast att mänsklig aktivitet ligger bakom en global uppvärmning av planeten med en konstaterad ökning med 1,1 °C sedan åren mellan 1850 och 1900. Genom att negativt påverka vår omgivande miljö skapas fler extrema väderhändelser som i sin tur leder till skador och förluster för såväl naturen och det liv som lever här.

Läs rapporten här

Den här rapporten innehåller ett större bidrag av jordobservationsdata än tidigare versioner för att ge fysiska bevis för att jordens klimatsystem förändras. Från havsnivåhöjning, ökande utsläpp av växthusgaser och smältande havsis.

Ett observationssystem för global miljöövervakning och säkerhet

Copernicus är EU:s jordobservationsprogram. Det tittar på vår planet med hjälp av instrument på jorden och satelliter i rymden. Programmet ger korrekt, snabb och lättillgänglig information för att förbättra miljöövervakningen, förstå och mildra effekterna av klimatförändringar och säkerställa civil säkerhet. Dessa data är dessutom fria för alla att använda, och den har redan använts för att förbättra världen.

Data från Copernicus användes för att upptäcka och följa de många skogsbränderna i Sverige sommaren 2018, och för att förebygga och följa brandrisken i hela Europa. Satellitdata används också för att träna den AI som i tjänsten Global Plastic Watch identifierar plastföroreningar runtom i världen, och den svenska Skogsstyrelsen har använt data från Copernicusprogrammet för att bekämpa granbarkborren, en vanligt förekommande skalbagge som förstör skogen den lever i.

Copernicus används också storskaligt i EU:s satsning Destination Earth, ett ambitiöst projekt som innebär att skapa en digital kopia av jorden för att hjälpa till i att gå mot en mer hållbar framtid. Inom Destination Earth ska användare kunna utforska effekterna av klimatförändringar, och med hjälp av den digitala tvillingen ska man även kunna övervaka förutsättningar för livsmedelsproduktion, förändringar i polarområdena och höjning av havsnivån. Senast år 2030 ska en ”full” digital kopia av jorden vara klar och öppen för alla att använda.

Space for a green future

Som en del av en av de tre ”acceleratorer”, som inom den europeiska rymdorganisationen ESA ska driva på Europas ökade användning av rymddata, kommer Space for a Green Future hjälpa Europa att agera för att mildra klimatförändringarna. Den kommer att tillhandahålla information som kan användas för att skapa en grund för effektiva europeiska anpassningsstrategier för att stödja den gröna omställningen och göra det möjligt för Europeiska unionen att nå sitt mål att bli koldioxidneutral 2050.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen