Bloggen - Jordobservation

Ny satellit ska analysera allt jordens vatten

Det kommande satelliten Surface Water and Ocean Topography (SWOT) ska mäta nästan allt vatten på jordens yta. Det ska ge oss en mängd data om jordens vattenresurser, även på avlägsna platser.
En illustration av SWOT i omloppsbana med sina solpaneler och instrumentantenner utfällda.
CNES
Ämnen:
´
Publicerad
2022-12-14
Dela artikel:

SWOT är ett samarbete mellan NASA och den franska rymdorganisationen Centre National d’Études Spatiales (CNES), med bidrag från Kanada och Storbritannien.

SWOT ska mäta höjden på nästan allt vatten på jordens yta: från stora floder, sjöar och reservoarer till världshaven. Satellitens instrument ska observera havens yttopografi i noggrann detalj, och mäta hur vattendrag förändras över tid.

Mätningarna kommer att fylla flera kunskapsluckor i länder där ytvattendata är bristfällig eller obefintlig, och de kommer även att lära oss mer om vattennivåerna på mer avlägsna platser på vår jord.

En av dessa avlägsna platser är den amerikanska delstaten Alaska, som ska användas som en fallstudie.

Varför Alaska?

I Alaska finns stora vidder av frusna landskap, men delstaten har också mycket flytande vatten. Faktum är att cirka 40 procent av USA:s ytvattenresurser finns i Alaska i mer än 12 000 floder, tusentals fler bäckar och hundratusentals sjöar.

Delstatens närhet till polcirkeln gör också att Alaska drabbas tidigt av effekterna av klimatförändringar. Snabbt stigande temperaturer gör att vattenströmmar ökar allt eftersom permafrosten smälter. Uppvärmningen förändrar även säsongsvariationen i vattenflöden, eftersom tidig snösmältning orsakar höga flöden tidigare på året.

Den mängd vatten som rinner genom floderna i Alaska påverkar allt från fiskarter och biologisk mångfald till transport och tillgång till dricksvatten, och det är därför viktigt att följa förändringar i floder vattendrag. Alaska är dock en stor delstat med svår terräng och begränsad infrastruktur, vilket gör traditionella mätmetoder svåra och dyra.

Så när satelliten SWOT sänds upp nu i december från Kaliforniens Vandenberg Space Force Base, är det alltså inte konstigt att Alaska blir ett av de första studieobjekten.

Fördelen med SWOT

SWOT-data kommer att komplettera ett befintligt system som nu är inne på sitt tredje år av mätningar i Alaska. Detta system använder satelliter inom Copernicus- och Landsat-programmen för att mäta flodernas höjd och flöde. Men om det redan finns mätningar, varför behövs SWOT?

Ingen av de datakällor som används idag ger all den information som behövs för att uppskatta hur mycket vatten som rinner genom en flod eller ett vattendrag. För att få korrekta resultat behöver data kompletteras med kalibreringar på marknivå, vilket är både svårt och kostsamt.

Eftersom SWOT kommer att mäta både vattennivå och bredd samtidigt kan man undvika de kostsamma kalibreringarna. Satelliten ska också mäta flodernas lutning, vilket ger forskarna ett sätt att uppskatta hur snabbt vattnet rinner av landskapet.

SWOT kommer att flyga över Alaska ungefär en gång var femte dag, och vid varje förbiflygning kommer den att samla in alla data som behövs för att uppskatta vattenflödet. SWOT:s radar gör även att satelliten kan se genom moln. Det förhindrar att det uppstår luckor i data, vilket har varit ett problem med de befintlig Landsat-satelliterna som tar bilder i synligt ljus.

Uppsändningen

Efter en genomgång av flygberedskapen den 9 december fick SWOT projektet godkänt att inleda de slutliga förberedelserna för uppsändningen.

Satelliten är nu inkapslad inuti ett värmeskydd, och under de senaste dagarna har tekniker arbetat med att lasta SWOT ombord på SpaceX-raketen Falcon 9 som ska ta satelliten till omloppsbana runt jorden.

Uppsändningen är planerad till imorgon (torsdag den 15 december) från Vandenbergs Space Launch Complex-4 East, och sköts av NASA:s Launch Service Program.