Bloggen - Jordobservation

Rymden till undsättning

På söndag är det Valborg, en högtid då det bland annat eldas hejvilt runt om i landet. Våra brandkårer står vanligen i beredskap för att agera om någonting skulle gå snett, men nu för tiden har de även rymden till sin hjälp.
Ett kollage av bilder. Vi ser jorden med rymden som bakgrund, en satellit flyger ovanför iförd brandhjälm, på jorden ses en eld och rök.
Kollage av bilder från NOAA och Shutterstock.
Ämnen:
´
Publicerad
2023-04-28
Dela artikel:

Satellitdata används av svenska myndigheter inom en rad olika områden, bland annat för brandbekämpning. Där utgör satellitdata och fjärranalys ett verktyg som kan användas såväl förebyggande som vid pågående insatser. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för och är kontaktpunkt för flera satsningar inom området, bland annat för Copernicus katastroftjänst.

Copernicus är EU:s jordobservationsprogram, som bland annat har använts för att kartlägga de större skogsbränderna som spred sig i Sverige år 2018. Under den pågående insatsen producerades kartor med hjälp av satellitdata från Copernicus, som visade den exakta brandutbredningen vid specifika tidpunkter. Kartorna var till stor hjälp i räddningsarbetet under den pågående insatsen.

Satsningen har hittills varit en framgång, och sedan förra året har satellitdata fått en ännu större roll i brandbekämpningen.

Det är MSB som tillsammans med SMHI, länsstyrelser och kommunala räddningstjänster har utvecklat möjligheten att upptäcka bränder med hjälp av satelliter. Det ska fungera som komplement till skogsbrandsbevakande flyg som sedan tidigare används, och till inringningar och larm från allmänheten.

Denna satellitdetektion av brand görs med hjälp av två vädersatelliter från NOAA/NASA: NOAA-20 och Suomi-NPP. Satelliterna är utrustade med så kallade VIIRS-instrument (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) som använder både infrarött ljus och synligt ljus för att upptäcka aktiva bränder.

SMHI mottar signaler från satelliterna, bearbetar datan och skickar sedan informationen till SOS Alarm. Kommunala räddningstjänster får sedan satellitdetektionerna som larm direkt via SOS Alarms system CoodCom. Räddningstjänsterna beslutar i sin tur vilken åtgärd de gör baserat på satellitdetektionerna.

En senare utvärdering av satellitdetektionens första år i praktiken har visat att en övervägande del av upptäckterna var faktiska bränder. Bara under förra året kunde 89% av detektionerna kopplas till bränder, och en femtedel av dessa var vegetationsbränder.

Satelliterna reagerade även på andra typer av värmekällor så som industri, och gjorde ett antal feldetektioner som bland annat kan orsakas av solreflektioner i blanka ytor. Det noteras att satelliterna även upptäcker kontrollerade eldningar, som uppmätte 22% av detektionerna under 2022.

Eftersom det primära syftet med satsningen är att upptäcka bränder i skog och mark har SMHI infört en så kallad maskning, vilket innebär att värmekällor i tätorter och industrier filtreras bort.

Maskningen kommer inte att filtrera bort de kontrollerade eldningarna, och det är möjligt att helgens majbrasor kommer att ge utslag i satelliternas observationer. Hur mycket återstår att se, men det är möjligt att den som inte förvarnar får ett oväntat besök av brandkåren.