Hero Image
Nasa/Esa
Innovation

Användardelen 2010

Tolv beviljade projekt 2010

Användardelen inom Rymdstyrelsens nationella Fjärranalysprogram tillkom år 2000 och hade för syfte att stödja användare och utvecklare inom fjärranalys.

Projektnamn

Satellite-Derived Secchi Depth for Improvenent of Habitat Modelling in Archipelagic Areas

Dnr
164/09
Företag
Aqua Biota
Totalt beviljat bidrag
327 000 kr
Projektnamn

Identifiering och värdering av bryn- och buskmiljöer vid landskapsplanering

Dnr
171/09
Företag
Calluna AB
Totalt beviljat bidrag
420 000 kr
Projektnamn

Enhanced georeferencing of VHR satellite imagery using multiple-resolution LiDAR data

Dnr
169/09
Företag
FORAN Remote Sensing AB
Totalt beviljat bidrag
475 000 kr
Projektnamn

SAFER

Dnr
178/09
Företag
Metria Geoanalys
Totalt beviljat bidrag
159 000 kr
Projektnamn

Geoland 2

Dnr
174/09
Företag
Metria Geoanalys
Totalt beviljat bidrag
335 000 kr
Projektnamn

Utveckling av miljömålsindikatorer – övervakning av naturvårdshän syn i skogsbruket

Dnr
166/09
Myndighet
Länsstyrelsen Östergötland
Totalt beviljat bidrag
400 000 kr
Projektnamn

Uppdatering av avgränsning och information i unga skogsbestånd

Dnr
173/09
Företag
Metria Geoanalys
Totalt beviljat bidrag
200 000 kr
Projektnamn

Långtidseffekter från muddring

Dnr
175/09
Företag
Metria Geoanalys
Totalt beviljat bidrag
360 000 kr
Projektnamn

Calibration of forest parameter estimates using field data from the Swedish National Forest Inventory

Dnr
170/09
Lärosäte
Sveriges lantbruksuniversitet
Totalt beviljat bidrag
493 000 kr
Projektnamn

Prolongation of SNSB Project 183/07; Validation of MERIS/MODIS Case 2 water products by use of autonomous SeaPRISM stations.

Dnr
168/09
Företag
Strömbeck Consulting
Totalt beviljat bidrag
216 000 kr
Projektnamn

Monitoring of Palsa Mires Using VHR Satellite Data in Combination with aerial Laserscanning

Dnr
172/09
Företag
Vatenfall Power Consultant AB
Totalt beviljat bidrag
400 000 kr
Projektnamn

Choosing the right way in the Mtwara Development Corridor

Dnr
165/09
Organisation
Världsnaturfonden, WWF
Totalt beviljat bidrag
300 000 kr