Tolv beviljade projekt 2010

Användardelen inom Rymdstyrelsens nationella Fjärranalysprogram tillkom år 2000 och hade för syfte att stödja användare och utvecklare inom fjärranalys.

Projektnamn

Choosing the right way in the Mtwara Development Corridor

Dnr
165/09
Organisation
Världsnaturfonden, WWF
Totalt beviljat bidrag
300 000 kr
Projektnamn

Monitoring of Palsa Mires Using VHR Satellite Data in Combination with aerial Laserscanning

Dnr
172/09
Företag
Vatenfall Power Consultant AB
Totalt beviljat bidrag
400 000 kr
Projektnamn

Prolongation of SNSB Project 183/07; Validation of MERIS/MODIS Case 2 water products by use of autonomous SeaPRISM stations.

Dnr
168/09
Företag
Strömbeck Consulting
Totalt beviljat bidrag
216 000 kr
Projektnamn

Calibration of forest parameter estimates using field data from the Swedish National Forest Inventory

Dnr
170/09
Lärosäte
Sveriges lantbruksuniversitet
Totalt beviljat bidrag
493 000 kr
Projektnamn

Långtidseffekter från muddring

Dnr
175/09
Företag
Metria Geoanalys
Totalt beviljat bidrag
360 000 kr
Projektnamn

Uppdatering av avgränsning och information i unga skogsbestånd

Dnr
173/09
Företag
Metria Geoanalys
Totalt beviljat bidrag
200 000 kr
Projektnamn

Geoland 2

Dnr
174/09
Företag
Metria Geoanalys
Totalt beviljat bidrag
335 000 kr
Projektnamn

SAFER

Dnr
178/09
Företag
Metria Geoanalys
Totalt beviljat bidrag
159 000 kr
Projektnamn

Utveckling av miljömålsindikatorer – övervakning av naturvårdshän syn i skogsbruket

Dnr
166/09
Myndighet
Länsstyrelsen Östergötland
Totalt beviljat bidrag
400 000 kr
Projektnamn

Enhanced georeferencing of VHR satellite imagery using multiple-resolution LiDAR data

Dnr
169/09
Företag
FORAN Remote Sensing AB
Totalt beviljat bidrag
475 000 kr
Projektnamn

Identifiering och värdering av bryn- och buskmiljöer vid landskapsplanering

Dnr
171/09
Företag
Calluna AB
Totalt beviljat bidrag
420 000 kr
Projektnamn

Satellite-Derived Secchi Depth for Improvenent of Habitat Modelling in Archipelagic Areas

Dnr
164/09
Företag
Aqua Biota
Totalt beviljat bidrag
327 000 kr