Choosing the right way in the Mtwara Development Corridor

Det finns storstilade planer på att utveckla gränslandet mellan Mozambique och Tanzania som fram till idag räknas som en av Afrikas sista stora orörda vildmarker. Regionen är rik på naturtillgångar, förutom stora orörda skogsområden med både kustregnskogar och lövfällande torrskogar miombo finns stora mineral fyndigheter med järn, uran, titan och kol. Dessutom vill man öppna upp nya möjligheter för att transporter för länder som Zambia och Malawi men även för södra Kongos gruvindustri.

Med en planerad djuphamn i Mtwara med sikte på den asiatiska marknaden, hamnar i Malwi sjön och utbyggnad av cargo frakten över sjön, ett vägnät som knyter ihop hamnar vid Malawi sjön med Mtwara, broar över Ruvuma floden för att knyta ihop vägar i norra Mozambiqu med vägnätet i södra Tanzania är några av de storstilade planerna. I spåren på utbyggnaden av infrastrukturen i gränslandet mellan Tanzania och Mozambique planeras ett antal nya städer, bla vid den nya Unity bridge som är första broförbindelsen mellan länderna. Tanke är att skogsråvara från Nyassa provinsen i Mozambique ska transporteras upp till en container terminal som troligen kommer byggas strax norr om bron.

I skuggan av dessa storstilade utvecklingsplaner finns det en naturvårdsstrategi som identifierat gränslandet mellan Tanzania och Mozambique som Afrikas sista stora orörda vildmark med de skyddade områdena Selous och Nyassa som har en viltrikedom utan dess motstycke. Här finns fler bufflar, lejon, elefanter, vildhundar och annat karismatiskt storvilt än någon anan stans på kontinenten. Skogarna är globalt viktiga kolsänkor. Dagens utvecklingsplaner kommer öppna upp denna landsdel för exploatering och invandring, faktorer som kan hota regionens unika biologiska skatter.

Syftet med projektet är att:

- Använda högupplösta sattelitbilder för att kartlägga landskapet där den planerade gröna korridoren som är tänkt att skydda vandringsleder för storvilt korsar den planerade utvecklingskorridoren.

- använda sattelitbildsanalyser för att identifiera områden med högt bevarandevärde och kartlägga dem som sk no-go areas,

- kartlägga befintliga och planerade infrastruktur projekt (vägar, järnvägar, broar, hamnar mm.).

- Dokumentera Material och Metoder i en rapport.

- överlämnas till myndigheter och beslutsfattare vid en workshop Kilwa.

- Viktiga analyser blir kartläggning av avskogning i landskapet och att ta fram scenarier för hur det kommer att se ut i framtiden .

Dnr
165/09
Organisation
Världsnaturfonden, WWF
Totalt beviljat bidrag
300 000 kr