Prolongation of SNSB Project 183/07; Validation of MERIS/MODIS Case 2 water products by use of autonomous SeaPRISM stations.

Satellitbilder över vatten är till god hjäp för miljöövervakning. Man kan tydligt urskilja t.ex. algblomningar eller utsläppsplymer, och man kan skaffa sig en uppfattning om hur klart vattnet är i olika områden. Men, om man vill göra mer detaljerade studier, t.ex. beräkna mängden alger i en algblomning, så blir det svårare.

Det finns flera skäl till detta; dels så vet vi inte så mycket om hur alger och andra partiklar påverka vattnets färg, och dels så har atmosfären en mycket stor influens på bilderna. Om man inte korrigerar för denna influens, så kan t.ex. områden med dis lätt feltolkas som algblomningar.

I detta projekt har vi gjort automatiska mätningar av sjön Vänerns vatten från fyren Pålgrunden utanför Kållandsö. Under sommaren 2008 och 2009 mätte en s.k, SeaPRISM-station vattnets färg och reflektans. Dessa mätningar jämfördes sedan med satellitsensorn MERIS mätningar för att se hur bra denna mäter Vänerns vatten. Vi studerade en rad olika typer av MERIS bilder, och kom fram till att de som kommer från den s.k. C2R-processorn verkar göra den bästa atmosfärskorrektionen av över Vänern. Dock, arbetet pågår fortfarande och har rönt stor uppmärksamhet hos den Europeiska Rymdstyrelsen ESA. Med stor sannolikhet så kommer vi att fortsätta att driva stationen åtminstånde fram t.o.m. 2012 för att den även skall kunna användas till att kontrollera ESA nya stora satellitsatsning, OCLI-sensorn på SENTINEL-3.

Dnr
168/09
Företag
Strömbeck Consulting
Totalt beviljat bidrag
216 000 kr