Call 2020-S: Fortsatt drift av svenska instrumentbidrag på internationella rymdprojekt

Projektnamn

Svenskt deltagande i Cheops

Dnr
2020-00087
Projektledare
Alexis Brandeker
Institution
Stockholms universitet
Projektnamn

Det forsatte Gaia-projeket

Dnr
2020-00060
Projektledare
David Hobbs
Institution
Lunds universitet
Projektnamn

New PageVintergatan − hur kom den till och hur har den utvecklats?

Dnr
2020-00086
Projektledare
Ulrike Heiter
Institution
Uppsala universitet
Projektnamn

Sveriges bidrag till instrument på James Webb Space Telescope

Dnr
2020-00089
Projektledare
Göran Östlin
Institution
Stockholms universitet
Projektnamn

Satelliten Odin

Dnr
2020-00088
Projekteldare
Kristell Pérot
Institution
Chalmers Tekniska högskolan
Projektnamn

Vintergatan − hur kom den till och hur har den utvecklats?

Dnr
2020-00068
Projektledare
Yuri, Khotyaintsev
Institution
Uppsala universitet