Sveriges bidrag till instrument på James Webb Space Telescope

Den 30e mars år 2021 är det meningen att James Webb Space Telescope (JWST) äntligen ska skickas upp, efter flera års fördröjning. JWST kan sägas vara uppföljaren till det omåttligt framgångsrika Hubble Space Telescope (HST). Jämfört med HST är JWST större och specialicerat mot observationer vid längre våglängder. JWST är ett samarbete mellan NASA (USA), ESA (Europa) och CSA (Canada). Det Europeiska bidraget utgörs av en Ariane V raket för uppskjutning, en infraröd spektrograf (NIRSpec) samt hälften av ett instrument vid namn Mid Infrared Instrument (MIRI), där den andra hälften kommer från USA. Det europeiska bidraget till MIRI har konstruerats och administrerats av det Europeiska MIRI konsortiet där Svergige är medlem. Allt konstruktionsarbete på MIRI är avklarat. Efter uppskjutning kommer kommer det Europeisk konsortiet att arbeta med kalibringen av MIRI, samt behöva fortsätta att träffas för att administrera projektet. Vi söker här medel för deltagande i nödvändiga möten med MIRI konsortiet.

Dnr
2020-00089
Projektledare
Göran Östlin
Institution
Stockholms universitet
2021
410 kkr
2022
235 kkr
2023
154 kkr
2024
146 kkr
Totalt beviljat bidrag
945 kkr