Det forsatte Gaia-projeket

Gaia-satelliten, som sändes upp av ESA i december 2013, syftar till att undersöka Vintergatans uppbyggnad genom att kartlägga mer än en miljard av dess stjärnor utspridda i olika delar av galaxen. Satelliten är ett kraftfullt optiskt observatorium där en fotometrisk och astrometrisk genommönstring av alla stjärnor ljusare än magnitud 20 kombineras med mätningar av radialhastigheter för stjärnor ner till 16:e magnituden. De astrometriska mätningarna är tillräckligt noggranna för att bestämma avstånd och rörelser för stjärnor över stora delar av Vintergatan.
Forskare vid Institutionen för astronomi och teoretisk fysik vid Lunds universitet har sedan länge spelat en viktig roll vid planeringen av Gaia-projektet och inte minst för den komplicerade dataanalys som krävs för att omvandla satellitens mätvärden till astronomiskt användbara data. Speciellt har vi utvecklat algorithmer för en central del av dataanalysen, den s.k. Astrometric Global Iterative Solution (AGIS). I denna etableras ett globalt system av stjärnkoordinater på himlen samtidigt som Gaia-instrumentet kalibreras, och dess rotation bestäms, med en noggrannhet av någon hundratusendels bågsekund. Algoritmer och en del av programvaran för AGIS utvecklas i Lund, men den egentliga dataanalysen sker vid European Space Astronomy Centre (ESAC) utanför Madrid.

Dnr
2020-00060
Projektledare
David Hobbs
Institution
Lunds universitet
2021
1 633 kkr
2022
1 539 kkr
2023
1 575 kkr
2024
806 kkr
Totalt beviljat bidrag
5 553 kkr