Svenskt deltagande i Cheops

CHEOPS är ett rymdteleskop vars främsta uppgift är att karakterisera planeter runt andra stjärnor. Metoden är att observera stjärnors ljus med så hög noggrannhet att man kan mäta hur stor andel ljus som skyms när en planet passerar framför. Viktiga frågor som CHEOPS ämnar besvara är hur stor variationen är bland planeters egenskaper (som storlek, massa, täthet, atmosfär, omloppsbanor, etc). CHEOPS är Schweizisk-lett med bidrag från ESA och ett konsortium av nationer, däribland Sverige. CHEOPS sköts upp från Franska Guyana i december 2019 och har precis påbörjat sina vetenskapliga observationer under april 2020. Rymdstyrelsen har tidigare tillstyrkt Sveriges bidrag till CHEOPS, denna ansökan avser finansiera fortsatt deltagande.

Dnr
2020-00087
Projektledare
Alexis Brandeker
Institution
Stockholms universitet
2021
633 kkr
2022
643 kkr
2023
655 kkr
Totalt beviljat bidrag
1 931 kkr