RyT 2007, rymdtekniska tillämpningar hero
Nasa
Innovation

RyT 2007, rymdtekniska tillämpningar

Två beviljade projekt 2007

Rymdstyrelsens program för rymdtekniska tillämpningar, RyT, tillkom 2004 och har till syfte att främja utvecklingen av rymdteknikbaserade tjänster och produkter att verka i allmänhetens tjänst. RyT är ett nationellt program som vänder sig till svenska mindre företag.

Projektnamn

Tillverkning och validering av LEON4, en 32-bitars mikroprocessor

Dnr
139/07
Företag
Gaisler Research AB
Totalt beviljat bidrag
1 500 000 kr
Projektnamn

Signalmoduler för THz-frekvenser

Dnr
145/07
Företag
Wasa Millimeter Wave AB
Totalt beviljat bidrag
860 000 kr