Två beviljade projekt 2007

Rymdstyrelsens program för rymdtekniska tillämpningar, RyT, tillkom 2004 och har till syfte att främja utvecklingen av rymdteknikbaserade tjänster och produkter att verka i allmänhetens tjänst. RyT är ett nationellt program som vänder sig till svenska mindre företag.

Projektnamn

Tillverkning och validering av LEON4, en 32-bitars mikroprocessor

Dnr
139/07
Företag
Gaisler Research AB
Totalt beviljat bidrag
1 500 000 kr
Projektnamn

Signalmoduler för THz-frekvenser

Dnr
145/07
Företag
Wasa Millimeter Wave AB
Totalt beviljat bidrag
860 000 kr