Signalmoduler för THz-frekvenser hero
Nasa

Signalmoduler för THz-frekvenser

Wasa Millimeter Wave AB designer och tillverkar oscillatorer för mycket höga frekvenser – Terahertz-området (100-1000 GHz). Detta frekvensområde ligger mitt emellan mikrovågor (elektronik) och ljusvågor (optik) – vilket gör att man måste använda redskap från båda dessa världar för att designa bra kretsar.
Terahertz strålning och mikrovågor används flitigt i vetenskapliga instrument som syftar till att utforska universum – dessa instrument är ofta satellitburna för att man ska undvika störningar och absorption från jordens atmosfär.

Exempel på sådana forsknings-satelliter är COBE – vars resultat ledde till Nobelpriset 2006, och Herschel som sändes upp våren 2009.

Atmosfärs-absorptionen som man försöker undvika i satelliter som utforskar rymden kan dock även studeras och utnyttjas - om man vänder satellitens antenn mot jorden. Detta ger viktig information om väderförhållanden och klimatförändringar – ett i högsta grad relevant område idag.

På senare tid har också intresset för att utnyttja Terahertz strålning i avbildningssystem ökat kraftigt. Med dessa ”kameror” kan man se saker som inte är synliga om man använder vanligt ljus.
Oscillatorer är nyckelkomponenter i alla dessa instrument, och då trenden är att gå från ”en-pixel” system till bildgenererande system med många pixlar så ökar kraven på uteffekt från dessa oscillatorer – till nivåer som inte finns tillgängliga idag.

Ambitionen med detta utvecklingsprojekt är att ta fram en serie robusta och energisnåla moduler som genererar hög effekt i frekvensintervallet 90 GHz-340 GHz. Vår teknik grundar sig på ”frekvensmultiplikation”, vilket betyder att en signal vid en låg frekvens - där det är lätt att tillverka elektronik – multipliceras upp till en mycket högre frekvens. Komponenterna vi använder för detta är ett resultat av många års forskning vid Chalmers Tekniska Högskola.

Dnr
145/07
Företag
Wasa Millimeter Wave AB
2007
645 000 kr
2008
215 000 kr
Totalt beviljat bidrag
860 000 kr