Tillverkning och validering av LEON4, en 32-bitars mikroprocessor hero
Nasa

Tillverkning och validering av LEON4, en 32-bitars mikroprocessor

nom ramen RYT projektet 2006 utvecklades LEON4 processorn. Detta gjordes för att öppna upp nya användningsområden inom rymdmarknaden samtidigt som konkurrenskraften bibehålls inom konsumentmarknaden.

Inom detta projekt kommer LEON4 att tillverkas i en kommersiell 130 nm eller 90 nm Application Specific Integrated Circuit (ASIC) teknologi. Det primära syftet med tillverkningen är att ta fram snabba prototypkretsare med vilka man kan validera prestanda och funktionalitet på ett sätt som inte är möjligt med långsammare Field Programmable Gate Array (FPGA) kretsar. Det sekundära syftet är att kunna tillhandahålla potentiella kunder med prototypkretsar och kretskort för evaluering av LEON4.

Dnr
139/07
Företag
Gaisler Research AB
2007
1 125 000 kr
2008
375 000 kr
Totalt beviljat bidrag
1 500 000 kr