RyT 2018, rymdtekniska tillämpningar hero
Nasa
Innovation

RyT 2018, rymdtekniska tillämpningar

Tre beviljade projekt 2018

Rymdstyrelsens program för rymdtekniska tillämpningar, RyT, tillkom 2004 och har till syfte att främja utvecklingen av rymdteknikbaserade tjänster och produkter att verka i allmänhetens tjänst. RyT är ett nationellt program som vänder sig till svenska mindre företag.

Projektnamn

Digital bredbandig och högupplösande spektrometer

Dnr
90/18
Företag
Omnisys Instruments AB
Totalt beviljat bidrag
1 350 000 kr
Projektnamn

eoMapper - vidareutveckling för ökade mervärden och kundnytta

Dnr
94/18
Företag
Geografiska Informationsbyrån i Stockholm AB
Totalt beviljat bidrag
500 000 kr
Projektnamn

Extended SWIR Imaging for Space applications

Dnr
85/18
Företag
Irnova AB
Totalt beviljat bidrag
1 699 500 kr