Tre beviljade projekt 2018

Rymdstyrelsens program för rymdtekniska tillämpningar, RyT, tillkom 2004 och har till syfte att främja utvecklingen av rymdteknikbaserade tjänster och produkter att verka i allmänhetens tjänst. RyT är ett nationellt program som vänder sig till svenska mindre företag.

Projektnamn

Digital bredbandig och högupplösande spektrometer

Dnr
90/18
Företag
Omnisys Instruments AB
Totalt beviljat bidrag
1 350 000 kr
Projektnamn

eoMapper - vidareutveckling för ökade mervärden och kundnytta

Dnr
94/18
Företag
Geografiska Informationsbyrån i Stockholm AB
Totalt beviljat bidrag
500 000 kr
Projektnamn

Extended SWIR Imaging for Space applications

Dnr
85/18
Företag
Irnova AB
Totalt beviljat bidrag
1 699 500 kr