Tre beviljade projekt 2014

Rymdstyrelsens program för rymdtekniska tillämpningar, RyT, tillkom 2004 och har till syfte att främja utvecklingen av rymdteknikbaserade tjänster och produkter att verka i allmänhetens tjänst. RyT är ett nationellt program som vänder sig till svenska mindre företag.

Projektnamn

Styrbara sändare och mottagare för satellit-kommunikation på Ka-band och E-band med hög datatakt

Dnr
200/14
Företag
Gotmic AB
Totalt beviljat bidrag
1 048 000 kr
Projektnamn

Digital bredbandig spektrometer för rymdintstrument

Dnr
194/14
Företag
Omnisys Instruments AB
Totalt beviljat bidrag
1 725 000 kr
Projektnamn

Satellite image cloud cover service

Dnr
190/14
Företag
Spacemetric AB
Totalt beviljat bidrag
678 000 kr