RyT 2014, rymdtekniska tillämpningar hero
Nasa
Innovation

RyT 2014, rymdtekniska tillämpningar

Tre beviljade projekt 2014

Rymdstyrelsens program för rymdtekniska tillämpningar, RyT, tillkom 2004 och har till syfte att främja utvecklingen av rymdteknikbaserade tjänster och produkter att verka i allmänhetens tjänst. RyT är ett nationellt program som vänder sig till svenska mindre företag.

Projektnamn

Styrbara sändare och mottagare för satellit-kommunikation på Ka-band och E-band med hög datatakt

Dnr
200/14
Företag
Gotmic AB
Totalt beviljat bidrag
1 048 000 kr
Projektnamn

Digital bredbandig spektrometer för rymdintstrument

Dnr
194/14
Företag
Omnisys Instruments AB
Totalt beviljat bidrag
1 725 000 kr
Projektnamn

Satellite image cloud cover service

Dnr
190/14
Företag
Spacemetric AB
Totalt beviljat bidrag
678 000 kr