Styrbara sändare och mottagare för satellit-kommunikation på Ka-band och E-band med hög datatakt hero
Nasa

Styrbara sändare och mottagare för satellit-kommunikation på Ka-band och E-band med hög datatakt

Både vetenskapliga (jordövervakning, vetenskap, utforskande av rymden) samt kommersiella satellitsystem kräver idag mer och mer bandbredd och kapacitet i ner och upplänkar samt även mellan satelliter. Det finns alltså ett ökat behov av länkar med högre kapacitet mellan satelliter och jorden. För att möjliggöra detta behöver man öka bandbredden så att man kan överföra mer data. Mer bandbredd finns på högre frekvenser runt t.ex. 40, 60 och 80 GHz. Detta projektet syftade till att ta fram produkter som passar för dessa rymdtillämpningar på Ka och E-band (ca 30 till 90+ GHz). Projektet har varit framgångsrik då Gotmic kunnat ta fram flera nya produkter som lämpar sig för rymdtillämpningar samt för telekom och sensing (dual use). Vi har med dessa öppnat upp dörren till rymdmarknaden och har idag kunder inom rymdtekniska applikationer utöver tidigare kundbas inom telekom, sensorer och automotive. Som en följd av detta har vi idag kunder som jobbar mot rymdapplikationer för mycket stora företag inom LEO och near-LEO baserad kommunikation för internetaccess.
Vi har också lyckats fånga intresse för våra produkter från olika institut för rymdapplikationer i USA, både förfrågningar och beställningar. Något Gotmic ser som en bra indikation på ett framgångsrikt projekt och att vi tagit fram produkter som är intressanta.

Dnr
200/14
Företag
Gotmic AB
2014
786 000 kr
2015
262 000 kr
Totalt beviljat bidrag
1 048 000 kr