Tre beviljade projekt 2013

Rymdstyrelsens program för rymdtekniska tillämpningar, RyT, tillkom 2004 och har till syfte att främja utvecklingen av rymdteknikbaserade tjänster och produkter att verka i allmänhetens tjänst. RyT är ett nationellt program som vänder sig till svenska mindre företag.

Projektnamn

APR Technologies AB- Självgenererande pumpat meso/mikro – kryosystem utan rörliga delar för lågbrustillämpningar

Dnr
190/13
Företag
APR Technology
Totalt beviljat bidrag
1 048 000 kr
Projektnamn

Omnisys Instruments AB - ASIC paketering för korskorrelator

Dnr
195/13
Företag
Omnisys Instruments AB
Totalt beviljat bidrag
1 710 000 kr
Projektnamn

Spacemetric AB - Geometrisk registrering av satellitscener

Dnr
193/13
Företag
Spacemetric
Totalt beviljat bidrag
493 000 kr
Projektnamn

PK Plating Technologies - Optimering av autokatalytisk förslvringsprocess

Dnr
179/13
Företag
PK Plating Technology
Totalt beviljat bidrag
1 200 000 kr