RyT 2013, rymdtekniska tillämpningar hero
Nasa
Innovation

RyT 2013, rymdtekniska tillämpningar

Tre beviljade projekt 2013

Rymdstyrelsens program för rymdtekniska tillämpningar, RyT, tillkom 2004 och har till syfte att främja utvecklingen av rymdteknikbaserade tjänster och produkter att verka i allmänhetens tjänst. RyT är ett nationellt program som vänder sig till svenska mindre företag.

Projektnamn

APR Technologies AB- Självgenererande pumpat meso/mikro – kryosystem utan rörliga delar för lågbrustillämpningar

Dnr
190/13
Företag
APR Technology
Totalt beviljat bidrag
1 048 000 kr
Projektnamn

Omnisys Instruments AB - ASIC paketering för korskorrelator

Dnr
195/13
Företag
Omnisys Instruments AB
Totalt beviljat bidrag
1 710 000 kr
Projektnamn

Spacemetric AB - Geometrisk registrering av satellitscener

Dnr
193/13
Företag
Spacemetric
Totalt beviljat bidrag
493 000 kr
Projektnamn

PK Plating Technologies - Optimering av autokatalytisk förslvringsprocess

Dnr
179/13
Företag
PK Plating Technology
Totalt beviljat bidrag
1 200 000 kr