RyT 2012, rymdtekniska tillämpningar hero
Nasa
Innovation

RyT 2012, rymdtekniska tillämpningar

Tre beviljade projekt 2012

Rymdstyrelsens program för rymdtekniska tillämpningar, RyT, tillkom 2004 och har till syfte att främja utvecklingen av rymdteknikbaserade tjänster och produkter att verka i allmänhetens tjänst. RyT är ett nationellt program som vänder sig till svenska mindre företag.

Projektnamn

Termografi för upptäckt av materialdefekter

Dnr
200/12
Företag
Termisk Systemteknik i Sverige AB
Totalt beviljat bidrag
175 000 kr
Projektnamn

PHEBES-AMR-magnetometrar med förbättrad känslighet

Dnr
202/12
Företag
NanOsc AB
Totalt beviljat bidrag
2 000 000 kr
Projektnamn

MWI 58 GHz Digital Radiometer

Dnr
204/12
Företag
Omnysis Instruments AB
Totalt beviljat bidrag
1 462 500 kr