Tre beviljade projekt 2012

Rymdstyrelsens program för rymdtekniska tillämpningar, RyT, tillkom 2004 och har till syfte att främja utvecklingen av rymdteknikbaserade tjänster och produkter att verka i allmänhetens tjänst. RyT är ett nationellt program som vänder sig till svenska mindre företag.

Projektnamn

Termografi för upptäckt av materialdefekter

Dnr
200/12
Företag
Termisk Systemteknik i Sverige AB
Totalt beviljat bidrag
175 000 kr
Projektnamn

PHEBES-AMR-magnetometrar med förbättrad känslighet

Dnr
202/12
Företag
NanOsc AB
Totalt beviljat bidrag
2 000 000 kr
Projektnamn

MWI 58 GHz Digital Radiometer

Dnr
204/12
Företag
Omnysis Instruments AB
Totalt beviljat bidrag
1 462 500 kr