MWI 58 GHz Digital Radiometer hero
Nasa

MWI 58 GHz Digital Radiometer

Populärvetenskaplig beskrivning saknas.

Dnr
204/12
Företag
Omnysis Instruments AB
2013
1 096 875 kr
2014
365 625 kr
Totalt beviljat bidrag
1 462 500 kr