Fyra beviljade projekt 2004

Projektnamn

Integrated THz mottagare för 600 GHz och 1,2 THz

Dnr
185/11
Företag
Omnisys Instruments AB
Totalt beviljat bidrag
1 500 000 kr
Projektnamn

Krishanteringsverktyg med hjälp av Galileo satellitnavigering

Dnr
90/04
Företag
och Instrument Control Sweden AB
Totalt beviljat bidrag
1 200 000 kr
Projektnamn

Processorplattform för mottagare till Galileosat

Dnr
114/04
Företag
Gaisler Research AB
Totalt beviljat bidrag
1 500 000 kr
Projektnamn

Hybrid Galileo / GPS programvarumottagare

Dnr
121/04
Företag
NordNav Technologies AB
Totalt beviljat bidrag
2 000 000 kr
Projektnamn

KEYSTONE – Automated image supply solution

Dnr
149/04
Företag
Spacemetric AB
2005
187 500 kr
Totalt beviljat bidrag
750 000 kr