Integrated THz mottagare för 600 GHz och 1,2 THz hero
Esa/Belspo – produced by VITO

Integrated THz mottagare för 600 GHz och 1,2 THz

Detta projekt syftar till att ta fram nästa generations högfrekvens THz mottagare för radiometriska rymdapplikationer inom atmosfärs och rymdforskning. THz bandet som är den del av det elektromagnetiska frekvensomfånget/spektrat som sträcker sig mellan 300 GHz och 3 THz, innehåller en stor del av de molekylära linjer som är intressanta att studera ur ett klimat och miljö perspektiv, som tex vattenånga, koldioxid, ozon etc. Det kanske mest effektiva sättet att mäta koncentrationen av dessa molekyler genom hela atmosfären är att använda sig av satelliter utrustade med speciella radioteleskop, s.k radiometrar, som kontinuerligt kan monitorera stora delar av atmosfären under flera års tid. Detta möjliggör upptäckten av klimattrender och klimatcykler samt verifiering och utveckling av globala klimatmodeller. Liknande instrument går även att användas till utforskning av våra närmaste grannplaneter där det ställs extremt höga krav på effektsnålhet och låg vikt.


För att kostnadseffektivt kunna möta de krav som ställs på framtida forskningsinstrument inom dessa områden behövs utveckling av s.k. monolitiskt integrerad diodteknologi speciellt anpassad för användning i THz området. Med detta projekt avser vi att tillsammans med Chalmers utveckla en sådan teknologi plattform och att genom nya innovativa kretstopologier och systemlösningar skräddarsy komponenter för nästa generations radiomottagare och därigenom kunna erbjuda konkurrenskraftiga lösningar som maximerar den vetenskapliga nyttan av framtida instrument inom rymd och atmosfärsforsknings området.

Dnr
185/11
Företag
Omnisys Instruments AB
2011
1 125 000 kr
2013
375 000 kr
Totalt beviljat bidrag
1 500 000 kr