Hybrid Galileo / GPS programvarumottagare hero
Esa/Belspo – produced by VITO

Hybrid Galileo / GPS programvarumottagare

Positionering och navigering är områden som visat tillväxt på över 20 procent per år det senaste decenniet. Trendanalyser visar på en ännu större tillväxt de närmaste 20 åren. De drivande krafterna bakom detta är att fler och fler konsumenter vill ha positionering och naivgering i sina vardagliga produkter såsom bilar, mobiltelefoner, etc., samt att företag och organisationer kan effektiviseras genom att hålla reda på olika objekts position. Satellitnavigering är odiskutabelt den teknik som är bäst lämpad för detta eftersom den ger en global täckning och användaren är inte beroende av någon stödjande infrastruktur på jorden.

NordNav Technologies tillverkar satellitnavigeringsmottagare och har en unik teknik där signalbehandlingen görs i programvara istället för det traditionella sättet i hårdvara.

Projetet ska leda till tre olika mycket konkreta produkter/delprodukter:

Deletapp 1: Galileo signalgenerator

Idag finns inga galileosignaler att tillgå, varken i ”rymden” eller genom simulatorer, eftersom alla specifikationer kring galileosignalen ännu inte är bestämda. Denna deletapp syftar till att, innan signaler finns tillgängliga, ta fram en signalgenerator för den Galileo signal som kallas ”Galileo L1 Open Service BOC (1,1)”. (Detta är den signal som kommer att användas på massmarknaden).

Den resulterande signalgeneratorn kommer senare att paketeras tillsammans med NordNavs RXX-serie mottagare och kommer på så sätt att bli en del i en produkt på marknaden. Kundnyttan ligger i att man med denna generator kommer att kunna få tillgång till Galileo signalen redan innan den finns tillgänglig i ”rymden”. 
Deletapp 2: Hybrid Galileo/GPS programvarumottagare

Deletapp 2 kommer att inkludera möjligheten att ta emot och följa (”tracka”) den öppna signalen ”Galileo L1 Open Service” i NordNavs-RXX mottagare. Detta kommer därmed troligen att resultera i världens första kommersiellt tillgängliga Galileo/GPS hybridmottagare.

Kundnyttan ligger i att man med denna produkt kan börja arbeta med Galileo signalen redan innan den finns tillgänglig någon annanstans.

Deletapp 3: Inbyggd, Galileo förberedd, GPS programvarumottagare

Denna deletapp går ut på att anpassa NordNavs programvaruteknologi för inbyggda system/processorer så som DSP och Power PC system. Dessa system har helt andra krav än en PC platform i form av minnesutrymme, tillgänglig processorkraft samt strömförbrukning. Tilltänkta kunder är tillverkare av bilnavigeringsutrustning, handdatorer och i framtiden även mobiltelefoner. Kundnyttan ligger i att man får en väldigt kostnadseffektiv produkt (ner mot halva priset mot en traditionell hårdvarumottagare). Man får vidare flexibilitet i produkten som inte är tillgänglig med traditionell teknik och man har möjlighet att uppdatera programvaran när t.ex. galileosignalen finns tillgänglig.

Dnr
121/04
Företag
NordNav Technologies AB
2004
1 500 000 kr
2006
500 000 kr
Totalt beviljat bidrag
2 000 000 kr