Krishanteringsverktyg med hjälp av Galileo satellitnavigering hero
Esa/Belspo – produced by VITO
(”SkyView – Rescue”)

Krishanteringsverktyg med hjälp av Galileo satellitnavigering

Syftet med projektet SkyView-Rescue är att ta fram ett system som överskådligt distribuerar viktig information till den personal som deltar i arbetet vid en skadeplats. Genom att ge räddningstjänstens personal tillgång till en automatiskt genererad översiktsbild över de resurser och den personal som finns tillgänglig ska det nya systemet bidra med att spara viktig tid i arbetet med att hantera en framtida krissituation. Syftet med systemet är också att förenkla kommunikationen vid en skadeplats samt att minimera behovet av direkt kommunikation mellan olika enheter.

Systemet baseras på en webblösning. Användarna av systemet skall logga in direkt över någon form av trådlöst medium för att sedan få tillgång till den information som lagras på servern direkt via en vanlig webbläsare. När en användare loggat in på systemet presenteras en kartbild där alla de användare som för närvarande är inloggade visas m h a positioneringsdata som skickas in från varje ansluten enhet.

Beroende på typ av uppdrag skall användaren sedan ha tillgång till ett antal olika tjänster som stöd för att genomföra sin uppgift. Några exempel på tjänster som erbjuds via systemet skulle kunna vara textkommunikation, ljudkommunikation eller tillgång till väderleksrapport över aktuellt område.
Målsättningen med detta projekt är att skapa ett kostnadseffektivt räddningsverktyg som främst riktar sig mot små och medelstora räddningsorganisationer. Projektet har också som mål att kunna erbjuda en flexibel arkitektur som skall kunna anpassas och utökas beroende på kund och situation. Genom att stödja informationsutbyte med liknande system har projektet även som målsättning att främja samarbete mellan de olika organisationer som deltar i arbetet vid en skadeplats.

Dnr
90/04
Företag
och Instrument Control Sweden AB
2004
900 000 kr
2006
300 000 kr
Totalt beviljat bidrag
1 200 000 kr