Tre beviljade projekt 2014

Programmet syftar till att föra samman mindre svenska företag med svensk akademi i forskningsnära teknikutvecklingsprojekt. NRFP-SMF är således ett nationellt program som vänder sig till svenska mindre företag samt svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut (U/H/I).

Projektnamn

GIMME-SPACE

Dnr
195/14
Företag
Bruhnspace AB
Totalt beviljat bidrag
1 000 000 kr
Projektnamn

Nästa generations MEMS-motorer för satelliter steg 2: Från forskning till försök med förbränning

Dnr
199/14
Företag
NanoSpace
Totalt beviljat bidrag
1 650 000 kr
Projektnamn

Skräddarsydda mikroporösa ytor för 2-fas termisk reglering i APR Technologies u-TR system

Dnr
187/14
Företag
APR Technologies AB
Totalt beviljat bidrag
1 050 000 kr