Nästa generations MEMS-motorer för satelliter steg 2: Från forskning till försök med förbränning hero
Esa/Nasa/A.Gerst

Nästa generations MEMS-motorer för satelliter steg 2: Från forskning till försök med förbränning

Ingen populärvetenskaplig beskrivning tillgänglig.

Dnr
199/14
Företag
NanoSpace
2014
1 237 500 kr
2015
412 500 kr
Totalt beviljat bidrag
1 650 000 kr