Call 2020-C: Bidrag för forskare som söker stöd för karriärtjänst

Projektnamn

Hur utvecklas interplanetära chocker och koronamassutkastningar från solen till jorden?

Dnr
2020-00111
Projektledare
Andrew Dimmock
Institution
Institutet för rymdfysik, IRF
Projektnamn

Nya metoder för karaktärisering av exoplaneter

Dnr
2020-00104
Projektledare
Judith Korth
Institution
Chalmers tekniska högskola
Projektnamn

De första galaxerna och mörk materia med Hubble, James Webb och Euclid

Dnr
2020-00108
Projektledare
Martin Sahlén
Institution
Uppsala universitet
Projektnamn

Förbättrad förståelse för snödynamik och hur det påverkar vegetationen med hjälp av fjärranalys: en fusionsmetod med multipla sensorer

Dnr
2020-00109
Projektledare
Jie Zhang
Institution
Uppsala universitet