Galax
ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Rizzo et al.

Nya metoder för karaktärisering av exoplaneter

Det här projektet syftar till att utöka antalet välstuderade exoplaneter - planeter som kretsar kring andra stjärnor. Idag har de flesta exoplaneter bara kända storlekar men inga massor och därmed har man ingen information om deras tätheter eller uppbyggnad. I detta arbete kommer vi att bestämma exoplaneternas massor med en helt ny och revolutionerande metod som bygger på kombinationen av två modeller som bygger på dynamiken i planetsystem med flera planeter. Vi kommer också bestämma hur systemen är uppbyggda och hur vanligt det är med lågmassiva planeter närmast sin moderstjärna och massiva planeter längre ut som i vårt eget system. Och slutligen kommer vi att undersöka växelverkan mellan planeterna och moderstjärnan. Detta bygger på användandet av data från det europeiska rymdteleskopet Cheops och det amerikanska rymdteleskopet Tess.

Dnr
2020-00104
Projektledare
Judith Korth
Institution
Chalmers tekniska högskola
Typ av bidrag
2-year PostDoc
2021
1 142 kkr
2022
1 163 kkr
Totalt beviljat bidrag
2 305 kkr