De första galaxerna och mörk materia med Hubble, James Webb och Euclid

Projektet syftar till att använda mätningar av galaxer och neutral vätgas i det tidiga universum för att leta spår av exotiska former av mörk materia. T. ex. så kallad varm mörk materia som kan orsaka att de första galaxerna i universum bildas senare än väntat, och även att de är mer massiva än väntat när de väl bildas. Galaxernas samlade stjärnljus joniserar gradvis den neutrala vätgas som kort efter Big Bang dominerar universum, och därför kan också den s.k. återjoniseringsprocessen påverkas. Genom att räkna och studera de tidigaste galaxerna och samtidigt egenskaperna hos radio-vågor från vätgasen, kan vi leta efter -- och kanske upptäcka! -- spår från exotisk mörk materia. Vi kommer att använda de senaste galaxobservationerna från satelliterna Hubble Space Telescope, James Webb Space Telescope och Euclid, tillsammans med radiovågsmätningar från Experiment to Detect the Global EoR Signature (EDGES), Low Frequency Array (LOFAR) och Hydrogen Epoch of Reionization Array (HERA) av hur det neutrala vätet återjoniseras. Projektet bidrar också till förberedande studier för radioteleskopet Square Kilometre Array och satelliten WFIRST.

Dnr
2020-00108
Projektledare
Martin Sahlén
Institution
Uppsala universitet
Typ av bidrag
6-year Senior Researcher position
2021
1 288 kkr
2022
1 323 kkr
2023
1 358 kkr
Totalt beviljat bidrag
3 969 kkr